İstikşaf nedir? - Erkekcom

Hot

Post Top Ad

İstikşaf nedir?


Satın alınacak alan için gerekli ve yeterli sabit noktaların nerede olduğunun belirlenmesi işlemine istikşaf denir.
İstikşaf işlemi ön çalışma gerektirir. Daha önce tesis edilmiş olan yer kontrol noktalarının varlığı araştırılıyor ve eğer var ise röper krokileri alınıyor.
İlk defa tesis edilecekler içinse olan haritalar üzerinde nokta yerleri belirleniyor. Sonraki aşamada araziye gidilerek önceden tesis edilmiş noktaların olması durumunda bulunup iyileştirme işlemleri yapılıyor.
Harita üzerinde belirlenmiş ve tesisi ilk defa yapılacak noktalar için zemin kontrolü yapılır. Söz konusu işlemde noktaların birbirlerine göre konumları ve görüş mesafeleri düşünülerek yerleri belirlenir. İlgili kurumlardan bilgi toplanır ve istikşaf işlemi öncesi değerlendirilir.

Post Top Ad