Header Ads

 • Yeniler

  Net parsel nedir? Net parsel alanı nedir?

  Net parselin ne olduğunu açıklamadan önce parsel, kadastro parseli, imar parseli gibi kavramları öğrenmek faydalı olacaktır.
  • İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçasına parsel denir.
  • Kadastro yapıldığı zaman oluşturulmuş, mülkiyeti tescilli parsellere ise kadastro parseli denir.
  • İmar adaları içindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şekline imar parseli denir.
  Parselin imar planı ile yol, yeşil alan gibi ayrılan kısımlarının terki yapıldıktan sonra kalan alana net parsel alanı denir.
  TAKS, KAKS, çekme mesafesi gibi hesaplamalar net parsel alanı üzerinden yapılır.
  Örneğin; alanı 2000 m² olan bir parselin imar planı kararı ile 1800 m²’si konut, 100 m²’si yol, 100 m²’si yeşil alan diyelim. Yola ve yeşil alana ayrılan toplam 200 m² var. Bu 200 m²’lik alanın terk edilerek net parsel alanının 1800 m² olarak kalması gerekir. Yukarıda da belirtildiği gibi TAKS, KAKS gibi hesaplamalar da 1800 m² üzerinden yapılır.