Tretuvar seviyesi nedir? - Erkekcom

Hot

Post Top Ad

Tretuvar seviyesi nedir?

Yolda taşlarla yapılan döşeme anlamına gelen tretuvar, bir çeşit yaya kaldırımıdır. Bordür taşı üst seviyesi de denir. Amacı binayı suya karşı korumaktır. Binanın çevresine bir metre genişliğinde yapılır.
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere binaların cephe aldığı yolun tretuvar seviyesinden kot verilir. Yol seviyesinin 0.18 metre üstü olarak kabul edilir.
Parselin kot aldığı yol cephesinin orta noktası hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesi röper kabul edilir.
Azami kot, tabii zemin kotu yol altında olan parsellerde parselin cephe aldığı yol hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesi olur.
Köşe başı parsellerde kot, yolların farklı genişlikte olması halinde geniş yoldan ve parsel orta noktası hizasındaki bordür taşı üst seviyesinden verilir.
Yolların genişliğinin aynı olması halinde yollar arasındaki kot farkı en çok bir buçuk metre ise yolların kesiştiği tretuvar üst seviyesinden kot verilir.

Post Top Ad