Header Ads

 • Yeniler

  Kanamalarda İlkyardım Nasıl Yapılmalı?


  İlk Yardım Nedir?
  Herhangi bir kaza veya hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.
  Kanamalarda İlk Yardım Uygulamaları
  Dış Kanamalarda İlk Yardım:
  • Yaralının durumu değerlendirilir.
  • Tıbbi yardım istenir (112).
  • Yara ya da kanama değerlendirilir.
  • Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır.
  • Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır.
  • Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır.
  • Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır.
  • Kanayan bölge yukarı kaldırılır.
  • Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa, yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, uzuv kopması varsa ve/veya baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa boğucu sargı (turnike) uygulanır.
  • Şok pozisyonu verilir.
  • Sık aralıklarla (2-3 dakikada bir) yaşam bulguları değerlendirilir.
  • Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde yaralının üstü örtülür.
  • Yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler (turnike uygulaması gibi) yaralının üzerine yazılır.
  • Hızla sevk edilmesi sağlanır.
  Burun Kanaması
  • Yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
  • Oturtulur.
  • Başı hafifçe öne eğilir.
  • Burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır.
  • Uzman bir hekime gitmesi sağlanır.
  Kulak Kanaması
  • Yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
  • Kanama hafifse kulak temiz bir bezle temizlenir.
  • Kanama ciddi ise kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
  • Bilinci yerinde ise hareket ettirmeden sırtüstü yatırılır, bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
  Kulak kanaması, kan kusma, anüsten veya üreme organlarından gelen kanamalarda yaralı kanama örnekleri ile uzman bir hekime sevk edilir.